Francais Nederlands Svenska Deutsch English

Vi uppdaterar dessa sidor mycket ofta, så kom ihåg att trycka på refresh så du är säker på att se den senaste versionen.
divider

Obs!
Vänligen läs denna sida noga innan du gör din beställning.

Köpvillkor och ångerrätt PDF

Information om EU-moms

1:a januari 2015 införde EU nya momsregler vilka kräver att varor som säljs digitalt inom EU måste beläggas med moms vars nivå beror på vilket land köparen bor i.

Tyvärr så har jag ingen möjlighet att hantera denna lag på det sätt som krävs, så därför sköter PayHip alla köp med direkt nedladdning åt mig, då de kan hantera momsen.

UK
Vid köp inom UK gäller endast inrikes lagstiftnning. Både PayHip och mitt företag omfattas av UK:s egna inrikes skattelagstiftning, så denna moms läggs inte på köp inom UK.

EU-länder utanför Storbrittanien
Rainbow Valley tar själv alla kostnader för denna EU-moms, så du betalar bara det pris som står på prislappen.

Länder utanför EU
Ingen EU-moms läggs på priserna på varor som köps från länder utanför EU.

Köpvillkor och ångerrätt

De nya reglerna för Köpvillkor och Ångerrätt har nu justerats för att vara i överensstämmelse med den nya Konsumentlagstiftningen, gällande information, ångerrätt och tilläggsavgifter, från 2013. Det finns ett nytt avsnitt i denna lag som handlar om digitala nedladdningar. Flera av dessa tillägg har gjorts för att skydda Konsument och Säljare. De föreskriver ett regelverk som flera av oss försäljare redan följer.

Detta kommer inte att förändra hur jag sköter mina affärer. Jag kommer även fortsättningsvis att göra allt vad jag kan för att alltid tillhandahålla bästa möjliga service till mina kunder.

Digitalt innehåll

Genom att fortsätta genomföra köpet av en digital vara eller en gratis nedladdning inleder du ett konsument-avtal med Rainbow Valley som då kommer att delge dig digitalt innehåll via ett icke-materiellt medium enligt det regelverk som gäller för den licens som anges nedan.

Licensens omfattning och tillåten användning

Då du accepterat att följa de regelverk som ingår i denna icke överförbara, icke exklusiva, icke underlicensierbara världsomfattande Licens tillåter Rainbow Valley dig att använda detta Digitala Innehåll. Den immateriella äganderätten till det Digitala Innehållet kvarstår som Rainbow Valleys egendom och jag säljer endast en licens som ger dig rätt att använda detta Digitala Innehåll.

Därför accepterar du att all immateriella egendom i detta Digitala Innehållet överallt i världen kvarstår som egendom tillhörande Helen Free, Enfys och Rainbow Valley, att rätten att använda detta innehåll är licensierad (icke såld) till dig, samt att du inte har några andra rättigheter till detta Digitala Innehåll utöver rätten att använda det enligt de uppställda reglerna i denna Licens.

Du har tillåtelse att:

1:  använda, titta igenom och söka efter det Digitala Innehållet;
2:  citera och göra utdrag från det Digitala Innehållet så länge full attributering görs (dvs som absolut minimum; namnet på innehållets skapare och titel på det Digitala Innehållet) till Helen Free, Enfys och Rainbow Valley.

Du har inte tillåtelse att:

1:  kopiera, distribuera, publicera, överföra, vidare-sända, skicka, utsprida, sända, cirkulera, sälja, återförsälja eller på något annat sätt använda det Digitala Innehållet eller någon del av det Digitala Innehållet i någon form eller på något sätt, förutom så som tillåts enligt denna License. Ej heller får du på något annat sätt kränka den immateriella egendomen tillhörande Helen Free, Enfys och Rainbow Valley.
2:  använda det Digitala Innehållet på något olagligt vis, med några olagliga syften eller på något vis som ej är i överensstämmelse med denna Licens, ej heller i bedrägligt eller ondskefullt syfte så som att dekompilera det Digitala Innehållet, införa skadlig kod, inkludera virus eller annan skadlig data i det Digitala Innehållet.

Upphovsrätt

Jag bor och arbetar i UK, vilket medför att alla mönster, handledningar och denna hemsidas innehåll som alla har skapats och författats av Helen Free, Enfys och Rainbow Valley är skyddade av Brittisk upphovsrätts- och formgivningslag.

I UK har vi automatisk upphovsrätt. Alla produkter är skyddade genom detta och du kan läsa mer om Brittisk Patent- och formgivningslag om du klickar på länken ovan.

Att tillverka föremål med hjälp av mina mönster.

Du har tillstånd att använda mina mönster, både gratis-mönster och mönster som du har köpt, för att tillverka saker för försäljning, både för välgörenhet och för egen vinning.

Vänligen ange Helen Free, Enfys eller Rainbow Valley som formgivare och skicka med en länk till www.enfys.me.uk

TDetta tillstånd gäller inte för massproduktion. Du har inte tillstånd av avlöna andra för att tillverka produkter menade för försäljning.

Din ångerrätt

Du har en 14 dagars ångerrätt från inköpsdatumet, då du kan ångra dig och avbeställa din order.

Vanligen har du inte rätt att avbeställa en digitalt nedladdad vara från och med att nedladdningen har inletts. Dock är detta fallet endast då du har blivit informerad om detta och du har gett ditt uttryckliga tillstånd.

Du kan använda detta formulär för avbeställning, formuläret i PDF-en eller skicka ett emial till mig där du uttrycker din önskan att avbeställa. Vänligen observera att det är ditt ansvar att bevisa att du har gjort denna avbeställning om så behövs

En Uppförandekod, såsom den föreskrivs i regelverk 5(3)(b) gällande Regelverk för skydd av konsument vid orättvis handel 2008 kan nås genom denna länk.

Om det är något du undrar över, så skicka gärna e-post till mig.

Address Telephone Stuur me een bericht