Francais Nederlands Svenska Deutsch English

Vi uppdaterar dessa sidor mycket ofta, så kom ihåg att trycka på refresh så du är säker på att se den senaste versionen.
divider

Obs!
Vänligen läs denna sida noga innan du gör din beställning.

Köpvillkor och ångerrätt PDF

Information om EU-moms

Från och med 1 januari 2015 så trädde nya EU-regler för moms i kraft, som säger att digitala varor som säljs inom EU måste ha momsen beräknad på köparens hemland. Detta betyder att innan jag kan sälja ett mönster till dig genom digital nedladdning så måste jag skaffa två av varandra oberoende bevis på din adress för att kunna avgöra vilken moms jag ska lägga på mönstrets pris, samt därefter spara denna information i 10 år tillsammans med en kopia på min företagsdeklaration.

Tyvärr har jag ingen som helst möjlighet att uppfylla denna lagstiftnings krav.   Av denna anledning går nu alla köp av mönster via direkt nedladdning genom PAYHIP som hanterar EU-momsen åt mig.

Storbrittanien
Då landets egna lagar gäller för försäljning inom landets gränser och både PayHip och jag är ställda under Storbrittaniens Momsregler så är det ingen EU-moms på försäljning till kunder som är bosatta i Storbrittanien.

Länder utanför EU
Ingen EU-moms läggs på försäljning till länder utanför EU.

EU-länder utanför Storbrittanien
Du har nu möjlighet att köpa mönster på två olika sätt.
1. Utan EU-moms
Enligt HMRC (Brittiska skattemyndigheten) så gäller inte de nya reglerna för E-post som skickas manuellt med en tillagd PDF. Ditt mönster kommer att skickas under eftermiddagen påföljande brittiska arbetsdag. Detta alternativ är bara tillgängligt tills EU:s nya momssystem omfattar samtliga produkter och inte som nu endast digitala produkter.
Vänligen kontrollera att din E-postadress både hos PayPal och på din beställning är korrekt och likalydande. Annars kan jag inte skicka dina mönster.
2. Med EU-moms tillagt till mönster-priset.
Om du väljer att köpa dina mönster med direkt nedladdning via PayHip, så får du betala, förutom priset på mönstret, även den EU-moms som gäller för det land du är bosatt i.

Köpvillkor och ångerrätt

De nya reglerna för Köpvillkor och Ångerrätt har nu justerats för att vara i överensstämmelse med den nya Konsumentlagstiftningen, gällande information, ångerrätt och tilläggsavgifter, från 2013. Det finns ett nytt avsnitt i denna lag som handlar om digitala nedladdningar. Flera av dessa tillägg har gjorts för att skydda Konsument och Säljare. De föreskriver ett regelverk som flera av oss försäljare redan följer.

Detta kommer inte att förändra hur jag sköter mina affärer. Jag kommer även fortsättningsvis att göra allt vad jag kan för att alltid tillhandahålla bästa möjliga service till mina kunder.

Digitalt innehåll

Genom att fortsätta genomföra köpet av en digital vara eller en gratis nedladdning inleder du ett konsument-avtal med Rainbow Valley som då kommer att delge dig digitalt innehåll via ett icke-materiellt medium enligt det regelverk som gäller för den licens som anges nedan.

Licensens omfattning och tillåten användning

Då du accepterat att följa de regelverk som ingår i denna icke överförbara, icke exklusiva, icke underlicensierbara världsomfattande Licens tillåter Rainbow Valley dig att använda detta Digitala Innehåll. Den immateriella äganderätten till det Digitala Innehållet kvarstår som Rainbow Valleys egendom och jag säljer endast en licens som ger dig rätt att använda detta Digitala Innehåll.

Därför accepterar du att all immateriella egendom i detta Digitala Innehållet överallt i världen kvarstår som egendom tillhörande Helen Free, Enfys och Rainbow Valley, att rätten att använda detta innehåll är licensierad (icke såld) till dig, samt att du inte har några andra rättigheter till detta Digitala Innehåll utöver rätten att använda det enligt de uppställda reglerna i denna Licens.

Du har tillåtelse att:

1:  använda, titta igenom och söka efter det Digitala Innehållet;
2:  citera och göra utdrag från det Digitala Innehållet så länge full attributering görs (dvs som absolut minimum; namnet på innehållets skapare och titel på det Digitala Innehållet) till Helen Free, Enfys och Rainbow Valley.

Du har inte tillåtelse att:

1:  kopiera, distribuera, publicera, överföra, vidare-sända, skicka, utsprida, sända, cirkulera, sälja, återförsälja eller på något annat sätt använda det Digitala Innehållet eller någon del av det Digitala Innehållet i någon form eller på något sätt, förutom så som tillåts enligt denna License. Ej heller får du på något annat sätt kränka den immateriella egendomen tillhörande Helen Free, Enfys och Rainbow Valley.
2:  använda det Digitala Innehållet på något olagligt vis, med några olagliga syften eller på något vis som ej är i överensstämmelse med denna Licens, ej heller i bedrägligt eller ondskefullt syfte så som att dekompilera det Digitala Innehållet, införa skadlig kod, inkludera virus eller annan skadlig data i det Digitala Innehållet.

Upphovsrätt

Jag bor och arbetar i UK, vilket medför att alla mönster, handledningar och denna hemsidas innehåll som alla har skapats och författats av Helen Free, Enfys och Rainbow Valley är skyddade av Brittisk upphovsrätts- och formgivningslag.

I UK har vi automatisk upphovsrätt. Alla produkter är skyddade genom detta och du kan läsa mer om Brittisk Patent- och formgivningslag om du klickar på länken ovan.

Att tillverka föremål med hjälp av mina mönster.

Du har tillstånd att använda mina mönster, både gratis-mönster och mönster som du har köpt, för att tillverka saker för försäljning, både för välgörenhet och för egen vinning.

Vänligen ange Helen Free, Enfys eller Rainbow Valley som formgivare och skicka med en länk till www.enfys.me.uk

TDetta tillstånd gäller inte för massproduktion. Du har inte tillstånd av avlöna andra för att tillverka produkter menade för försäljning.

Din ångerrätt

Du har en 14 dagars ångerrätt från inköpsdatumet, då du kan ångra dig och avbeställa din order.

Vanligen har du inte rätt att avbeställa en digitalt nedladdad vara från och med att nedladdningen har inletts. Dock är detta fallet endast då du har blivit informerad om detta och du har gett ditt uttryckliga tillstånd.

Du kan använda detta formulär för avbeställning, formuläret i PDF-en eller skicka ett emial till mig där du uttrycker din önskan att avbeställa. Vänligen observera att det är ditt ansvar att bevisa att du har gjort denna avbeställning om så behövs

En Uppförandekod, såsom den föreskrivs i regelverk 5(3)(b) gällande Regelverk för skydd av konsument vid orättvis handel 2008 kan nås genom denna länk.

Om det är något du undrar över, så skicka gärna e-post till mig.

Address Telephone Stuur me een bericht